Pravila privatnosti

 1. Uvod

Vivid Original  (dalje u tekstu: Društvo) kao voditelj obrade osobnih podataka razumije da je zaštita privatnosti korisnika izuzetno važan zadatak te se obavezuje pružiti zaštitu svih osobnih podataka sukladno važećim zakonskim odredbama te primjenom odgovarajućih tehnoloških rješenja.

Društvo prikuplja osobne podatke putem internetske stranice https://booking.vivid-original.com/ ali i drugim kanalima komunikacije prema kupcima – telefonom, slanjem poruka elektroničke pošte ili osobnim kontaktom.

Ovom Izjavom Vas želimo upoznati o opsegu ovih osobnih podataka, načinu njihovog korištenja, te o mjerama zaštite osobnih podataka koje provodimo.

Mjere zaštite osobnih podataka su propisane kroz Politiku zaštite osobnih podataka Društva i druge interne akte kojima se propisuju mjere sigurnosti informacijskog sustava Društva.

 1.  Svrha obrade
 • Osobni podaci koji se prikupljaju na internetskoj stranici Društva obrađuju se u cilju ispunjenja ugovornih obaveza prema našim kupcima – rezervacija i prodaja aviokarata te izrada ponude za prodaju turističkih proizvoda.
 • Prikupljeni podaci mogu se koristiti i za povremeno slanje promotivnih poruka elektroničke pošte, ali samo ako ste prethodno dali suglasnost na takve aktivnosti.
 1. Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju
 • Osobni podaci su svi oni podaci koji se odnose na pojedinca, a pomoću kojih je moguće izravno ili neizravno utvrditi identitet pojedine osobe.
 • Putem internetske stranice https://booking.vivid-original.com/prikupljamo sljedeće osobne podatke koji se koriste u izradi ponuda za prodaju turističkih proizvoda:
 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Destinacija
  • Ponekad, u izradi i slanju ponuda za prodaju turističkih proizvoda, drugim kanalima prikupljamo sljedeće osobne podatke:
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Datum Rođenja
 • Telefon
 • E-mail
 • Adresa
 • OIB
 • Bračno stanje
 • Stručna sprema
 • Zanimanje
 • Organizacija
 • Dijetalne potrebe
 • Ime i prezime putnika
 • E-mail adresa putnika
 • Broj telefona putnika
 • Broj karte
 • Broj leta
 • Ishodište leta
 • Destinacija leta
 • Datum i vrijeme leta
 • Podaci o asistenciji u letu
 • Podaci o obrocima u letu
 • Frequent Flyer broj
 • Ime i prezime za dostavu računa
 • Adresa za dostavu računa
  • Vaše ime i prezime te adresa Vaše elektroničke pošte može se koristiti i za povremenu distribuciju promotivnih poruka, ali isključivo uz Vašu suglasnost.
 1. Pohrana osobnih podataka
 • Vaše osobne podatke koji se koriste za ispunjavanje naših ugovornih obaveza te za održavanje poslovnog odnosa s klijentima, čuvamo i štitimo u razdoblju trajanja Vašeg poslovnog odnosa s Društvom.
 • Vi možete u svakom trenutku opozvati suglasnost za pohranu i obradu Vaših osobnih podataka, osim onih osobnih podataka koji se odnose na knjigovodstvene isprave a za koje je zakonom propisan rok čuvanja od 11 godina. Za takve osobne podatke, predviđeno je automatsko brisanje po isteku roka od 11 godina.
 1. Prijenos podataka trećim stranama
 • Postupak rezervacije i prodaje aviokarata Društva temelji se na usluzi globalnog rezervacijskog sustava Amadeus kojim upravlja tvrtka Amadeus IT Group S.A. Podaci neophodni za rezervaciju karata se prosljeđuju sustavu Amadeus, putem kojeg postaju dostupni povezanim zrakoplovnim kompanijama na koje se ovi podaci odnose.
 • Po realizaciji prodaja turističkih proizvoda, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni kompanijama zaduženim za realizaciju ovih proizvoda, pri čemu neki od ovih kompanija mogu biti smješteni izvan granica Europske Unije. Takav postupak je neophodan kako bi Vam isporučili ugovoreni turistički proizvod, a Društvo zahtjeva od svojih partnera razinu mjera zaštite osobnih podataka koja je identična onom koje i smo provodi.
 • Podaci neophodni za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica prosljeđuju se i obrađuju u sustavu WSpay kojim upravlja tvrtka WSPay – Web studio d.o.o. Sustav WSPay je usklađen sa zahtjevima standarda PCI DSS koji jamči visok stupanj zaštite podataka i transakcija za plaćanje kreditnim karticama.
 • Prijenos osobnih podataka trećim stranama zaštićen je sigurnosnim standardima i mjerama koje omogućuju očuvanje povjerljivosti i cjelovitosti ovih podataka
 1. Upotreba kolačića
 • Pristupom na internetske stranice Društva, na Vašem se računalu pohranjuju kolačići. Kolačići se upotrebljavaju u cilju prilagođavanja prikaza sadržaja na Vašem pregledniku sukladno Vašim potrebama. Društvo ne provodi personaliziranu analizu sadržaja kolačića niti upotrebljava kolačiće za ciljano generiranje poruka sukladno profilu pojedinca.
 • Za prikaz web fontova koristimo Google Fonts. Pročitajte više
  Za više informacija, pročitajte https://policies.google.com/privacy.

 1. Prava pojedinaca (korisnika/ispitanika)
 • Društvo će vam omogućiti ostvarivanje svih Vaših zakonskih prava koji se odnose na obradu osobnih podataka.
 • U svakom trenutku možete uputiti sljedeće upite ili zahtjeve:
 • Zatražiti informaciju o tome ako Društvo posjeduje ili obrađuje Vaše osobne podatke
 • Zatražiti informaciju o svrsi obrade Vaših osobnih podataka
 • Zatražiti informaciju o roku čuvanja Vaših osobnih podataka
 • Zatražiti informaciju o tome kojim primateljima su Vaši osobni podaci otkriveni ili kojima mogu biti otkriveni
 • Zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim u slučajevima kada je čuvanje podataka predviđeno pravnom obavezom Društva
 • Zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osim kad je obrada osobnih podataka predviđena pravnom obavezom Društva
 • Zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka ako su netočni
 • Zatražiti informaciju o izvoru Vaših podataka ako se ovi podaci ne prikupljaju neposredno od ispitanika
 • Zatražiti kopiju Vaših osobnih podataka koje Društvo obrađuje
 1. Kontakt
 • Pitanja o primjeni mjera zaštite osobnih podataka ili zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava možete uputiti na adresu elektroničke pošte info@vivid-original.com

Navesti kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka

 1. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
 • Svaki pojedinac zadržava pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, a vezano za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.
 • Prigovor nadzornom tijelu upućuje se na sljedeću adresu:

Navesti kontakt podatke nadzornog tijela po stupanju zakona na snagu