Police osiguranja

ŠTO PAKET PUTNOG OSIGURANJA SADRŽI?

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje naknade pomoći na cesti

 

ŠTO PUTNO OSIGURANJE OMOGUĆUJE?

Vrhunska usluga po svjetskim standardima 24 sata dnevno, koja pokriva sve medicinski opravdane troškove u inozemstvu nastale uslijed nesretnog slučaja ili bolesti:

 • medicinsku njegu, kućni posjet ili konzultaciju s liječnikom
 • propisane lijekove
 • hospitalizaciju u bolnici ili u klinici
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice
 • prijevoz u domovinu kada se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način
 • prijevoz preminule osobe u domovinu

Važna napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije zamjena za putno zdravstveno osiguranje.

 

OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Osiguranje se odnosi na slučaj otkaza putovanja zbog nastupanja jednog od sljedećih rizika:

 • bolest
 • nesretni slučaj
 • elementarna nepogoda
 • smrt
 • vojna vježba

Odnosi se na rizike kojima je pogođen osiguranik, njegov životni partner, djeca, roditelji, braća, sestre, djedovi ili bake. U navedenim slučajevima osiguranje će nadoknaditi 90% iznosa koji je naplaćen prema odredbama o otkazu koje su sadržane u uvjetima ugovora o putovanju.

Putovanje se, uslijed nastupanja osiguranog slučaja, može otkazati prije samog početka ili za vrijeme trajanja istog. Otkažete li već započeto ugovoreno putovanje zbog nastupanja osiguranog slučaja, nadoknadit će vam se 90% iznosa koji vam je naplaćen, obračunato primjenom principa pro rata temporis, dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja. Drugim riječima, u ovom slučaju ostvarit ćete pravo na povrat 90% plaćenog iznosa za one dane koje niste iskoristili zbog nastupa jednog od gore navedenih rizika.

Osiguranje možete ugovoriti unutar tri dana od sklapanja ugovora o putovanju.


Polica osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman – broj police P15-1020000957, vrijedi do 01.12.2024. i Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana – broj police P13E-1025297162, vrijedi do 01.12.2024., ugovorene kod Generali osiguranje d.d.; Slavonska Avenija 1B, 10000 Zagreb; OIB: 10840749604; Telefon: 38514091900 Telefax: 38514091919