Adresa

Vivid Original d.o.o.
Maksimirska cesta 112a
HR-10000 Zagreb

OIB: 05821545022
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR7224840081105248384
Raiffeisenbank Austria d.d.
Magazinska cesta 69, Zagreb

Kontakt

Ime(*)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voditelj poslovnice u Maksimirskoj 112a, Zagreb:
Martina Bartolić, odgovorna za poslovanje i rad poslovnice

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080691317

temeljni kapital 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Osnivači/članovi društva :
Ivana Šabanović-Uzelac, OIB: 04411280458
10 000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 4

Upravni nadzor nad poslovanjem turističke agencije provodi Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu i propisa donesenih na temelju toga Zakona te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih turističkih agencija provode turistički inspektori.

Polica osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman – broj police P15-1020000957, vrijedi do 01.12.2024. i Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana – broj police P13E-1025297162, vrijedi do 01.12.2024., ugovorene kod Generali osiguranje d.d.; Slavonska Avenija 1B, 10000 Zagreb; OIB: 10840749604; Telefon: 38514091900 Telefax: 38514091919